POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Państwa, jako naszych klientów, że:

 • Administratorem strony  i danych osobowych jest   Agnieszka Mroczek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ”  GREEN PARTNER Pracownia Architektury Krajobrazu Agnieszka Mroczek  ” Dłużka 32b, 05-300 Mińsk Mazowiecki NIP 822 216 92 06,
  REGON 146684028
 • Dane zbierane są przede wszystkim w celu zawarcia, realizacji oraz ewentualnej zmiany zawartej z Państwem umowy. 
 • W osiągnięciu wskazanych celów, przetwarzamy Państwa dane osobowe sami.
 • Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora danych na czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania
  a po takim czasie, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
 • Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy składać poprzez e-mail:biuro@greenpartner.pl
 • gwarantuję poufność i bezpieczeństwo przekazanych  danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.
  Dane osobowe są odpowiednio chronione  przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione oraz gromadzone z należytą starannością
 • Kontakt e-mailowy , formularz kontaktowy – kontaktując się   za pomocą poczty elektronicznej, oraz  przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazywany adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. W treści wiadomości można zawrzeć inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Dane te są  przetwarzane w celu kontaktu z klientem ,  a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli  zgoda klienta na wynikające z rozpoczęcia ze mną kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).Treść korespondencji e-maili  może być archiwizowana  i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłaś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.
 •  Pliki cookies –strona www.greenpartner.pl  jak inne strony internetowe- wykorzystuje pliki cookies. Klient sam decyduje , czy wyraża na nie zgodę czy nie ..

 

Comments are closed.